Doğu Ğûta’daki yetimlerin durumuyla ilgili rapor

Giriş:
Suriye’deki savaşın bıraktığı en tehlikeli toplumsal kalıntı muhtemelen yetim sorunudur. Onların sorunlarını çözmeye çalışmak, toplumun büyük bir kısmının sorununu çözmek demektir. Çünkü etkileri kendi çevreleriyle sınırlı kalmayıp toplumun geneline etki etmektedir.

 

Doğu Ğûta’daki bölgelere göre yetimlerin dağılımı

 • Doğu Ğûta’daki yetimlerin toplam sayısı 16534’e ulaştı. Ğûta’nın içindeki yetimlerin sayısıysa 12517 olup, bölgelere göre dağılımı şu şekildedir:

 

Açıklama

Erkek

Kız

Toplam

Yüzdelik dilim

Duma bölgesindeki yetimler

2328

2262

4590

36,6%

Merc bölgesindeki yetimler

980

929

1909

15,2%

Diğer bölgelerdeki yetimler

2953

3065

6018

48,2%

Toplam

6261

6256

12517

100%

 

 • Yetimlerin dul annelerinin sayısına gelince, 3814’e ulaşmış olan dul anneler, Doğu Ğûta’daki genel dulların %81,5’luk kısmını oluşturuyor.

 

Doğu Ğûta’daki yetimlerin durumuyla ilgili bilgiler:

 • Doğu Ğûta’da 3640 tane bakacak kimsesi olmayan yetim var. Bu oran bölgedeki yetimlerin %29’una denk geliyor ve sorumluluğumuzun ne kadar büyük olduğunu gösteriyor. Ğûta’nın geleceğini düşünüp, önem verenlere de yetim kefaleti ve bakımını öncelik haline getirmek düşüyor.
 • Kefaletin önemi, yetimin ailesine yardım sağlayan tek kaynak olmasında saklı. Çünkü yetim aileleri, çevrelerinden hiçbir destek alamayan fakir ailelerdir. Bir desteğin olmamasının sebebiyse kuşatma boyunca işsizlik ve fakirliğin Ğûta’daki aileler arasında artmış olmasıdır.
 • Kefaletini üstlenen bir kişinin olmaması, yetimi -günlük temel yiyecek ve giyeceğini temin edebilmek için- istemeden sokaklara yöneltiyor. Bu durumsa özel olarak kendisi, genel olaraksa toplum adına büyük tehlikelere yol açıyor. Serserilik, cehalet ve istismar edilme bunların başında geliyor.
 • Ğûta’daki bir yetimin ortalama kefaleti ise 40$.
 • Eğitim yönünden yetimlerin durumu:
  1. Babanın yokluğu, ailenin oluşumunu derinden etkiliyor. Babanın yokluğu sebebiyle, geçim sıkıntısı başlıyor ve yetim gerekli özen ve sevgiden mahrum kalıyor. Bu durum cehaleti ve geri kalmışlığı tetikliyor. Yetim bir işte çalışmaya ya da serseriliğe başlıyor. Eğitimi ve ilmi geleceği yarıda kalıyor.

 

Açıklama

Miktar

Oran

Yetim öğrenci sayısı

6868

Ğûta’daki öğrencilerin %18’i

Yetimlerden okulu bırakanlar

538

Yetimlerin %7,8’i

 

 1. Yetimin ve ailesinin temel ihtiyaçlarını karşılamaya katkıda bulunan projeler yaparak uygun bir ders ortamı oluşturmak, yetimi okuma ve başarıya yöneltecek uygun ortamı sağlamak gerekiyor.
   

Açıklama

Miktar

Doğu Ğûta’daki yetimlerden engelli olanlar

442

Doğu Ğûta’daki emzikli yetimler

721

 

Doğu Ğûta’daki yetimleri tehdit eden en temel problemler:

 • Bağışçıların kefalet sağlamamasından dolayı, kuruluşlar daha fazla yetimin kefaletini üstlenemiyor.
 • Kefaleti üstlenilmiş yetimlere verilen bağışların geç ulaşması sebebiyle, gelir olarak yalnızca kefaletin bulunduğu ailelerde yaşam zorlaşıyor.
 • Havale komisyon fiyatları aşırı bir şekilde artıyor ve 6 ay önceki fiyatın neredeyse 10 katını bulmuş durumda.
 • Yetimlerle ilgilenen kurumların yetim ailelerine yönelttikleri; “Karşı karşıya bulunduğunuz en önemli sorunlar nelerdir?” sorusuna verilen cevaplar çoğunlukla şunlar oluyor:
 1. Yetimin sorumluluk alabileceği yaşa kadar kefaletinin üstlenilmesine (kefalet yaşının yükseltilmesine) duyulan ihtiyaç
 2. Genç kızlardan başarılı olanların eğitimlerine devam etmesinin gerekliliği
 3. Raporda bahsedilen yetimlerin dışında, babaları tutuklu olan ve yetim hükmünde olan çocukların bulunması