Sığınak ve Gıda Harici Malzemeler

Sığınak Programı, olağanüstü durumlarda özellikle yerlerinden edilmiş ve afetten etkilenmiş aileler için barınmalarını karşılayacak temel ihtiyaçları temin ediyor. Programda kışlık giysi, ısınma için gerekli malzemeler ve temizlik ürünleri gibi ihtiyaçlar üzerine yoğunlaşılıyor.

Sığınak ve Gıda Harici Malzemeler Programı'ndaki projeler:

  • Ev restorasyonları
  • Sığınak hazırlanması
  • Kışlık paketler ve ısınma malzemeleri
  • Temizlik paketleri