Barınma ve Gıda Dışı Yardımlar

"Barınma Programı" âcil durumlarda özellikle felâketzede ve yurtlarından edilmiş âilelerin kalabileceği evlerin techiz edilmesi için gereken temel ihtiyaçları sunmaktadır.

 Program kapsamında temizlik malzemelerinin yanı sıra, kıyâfet ve ısınma için gerekli malzemeler gibi kışlık ihtiyaçlara ağırlık verilmektedir.

"Barınma ve Gıda Dışı Yardımları" programının içerdiği projeler:
- Evlerin onarılması.
- Barınma merkezlerinin hazırlanması ve techizi.
- Kış yardım paketleri ve ısınma ihtiyaçları (soba + yakıt) dağıtımı.
- Hijyen paketleri dağıtımı.