Geçim Kaynakları Programı

Şam Kardeşlik ve Yardımlaşma Derneği olarak; 
Sivillerin sâhip oldukları mal varlıklarını ve eşyâlarını geride bırakarak yalnız üstlerindeki elbiseleriyle Gûta'dan Kuzey Suriye bölgelerine tehcir edilmeleri sonrasında, "Geçim Kaynakları" programımız kapsamında zorla göç ettirilmiş bu insanların kendilerine onurlu bir gelir te’mîn edebilecek yeni bir hayata başlamalarına yardımcı olmaktayız.

"Geçim Kaynakları" programı dâhilinde ailelere ve fertlere iş imkânı sağlıyoruz. 
Ayrıca çalışma imkânları sunarak ailelerin gelirini artırmak sûretiyle gıda güvenliğini ve beslenme sağlığını artırmaya de katkı sağlıyoruz.

Geçim Kaynakları Programının Hedefleri:

▪ Zorunlu göçe uğratılmış insanların, kendilerine onurlu bir gelir kaynağı te’mîn edebilecek yeni bir hayata başlamalarına yardımcı olmak.

▪ Yardım almaktan çekinip gelir te’mîni hususunda kendi çabasına itimad etme girişimlerini desteklemek.

▪ Toplumdaki ekonomi çarkının dönmesine katkı sağlamak.